Erdoğan’a yolsuzluk haritası, 4 bakana suç duyurusu...

Erdoğan’a yolsuzluk haritası, 4 bakana suç duyurusu...

CHP, ikisi eski dört bakan ile iki AKP’li belediye başkanı hakkında Esenyurt’ta yaşanan imar rezatiyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Tekin, Başbakan’a da yolsuzluk haritası gönderdi

Tarih: 26 Mart 2013, 11:03


CHP, ikisi eski dört bakan ile iki AKP’li belediye başkanı hakkında İstanbul Esenyurt’ta yaşanan imar rezatiyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Olayı “organize yolsuzluk” olarak niteleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Başbakan’a da İstanbul’un yolsuzluk haritasını gönderdi.

AKP’li Esenyurt Belediyesi, hazinenin kendisine devrettiğ araziyi satması ve bu arazilere imara aykırı olarak gökdelenler ve yüksek apartmanlar yapılmasıyla başlamıştı. Olaya göz yuman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın, Başbakan’ın yıkın talimatının ardından plana aykırı çıkılan fazla katlar için yıkım kararı almasıyla birlikte, bu bölgede yapımı süren konutları alan binlerce kişi mağdur olmuştu.

Tekin, dün CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Aykut Erdoğdu, Melda Onur, Mevlüt Aslanoğlu ve Ayşe Danışoğlu, Çağlayan’daki Adalet Sarayı’na giderek, binlerce vatandaşın bir anda dolandırılmış duruma düşmesine neden olan milyarlarca liralık imar ve rant yolsuzluğuna ilişkin suç duyurusunda bulundu.

“ÇETELEŞMİŞ YOLSUZLUK”

Tekin, AKP’li Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, belediye yetkilileri ve İçişleri eski bakanları olan Abdülkadir Aksu, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İdris Naim Şahin, İçişleri Bakanı Muammer Güler hakkında soruşturma başlatılarak dava açılmasını ve “imar kirliliğine neden olmak”, “kaçak yapıya göz yumarak görevi kötüye kullanmak” cezalandırılmalarını istedi.

Suç duyurusun ardından bir açıklama yapan Tekin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarında, “Bizim dönemimizde yolsuzluk bitmiştir” dediğini anımsatarak, “İnsaf” karşılığını verdi. Erdoğan’a İstanbul’un yolsuzluk haritası gönderdiğini belirten Tekin, “Başbakan o yolsuzluk haritasına baktığında, İstanbulluların cumhuriyet tarihinde ilk kez organize edilmiş, çeteleştirilmiş bir imar yolsuzluğuyla nasıl karşı karşıya olduğunu görmüş olacak” dedi.
 
Esenyurt’ta imarla ilgili binlerce kişinin imar ve rant yolsuzluğu nedeniyle mağduriyet yaşadığına dikkat çeken  Gürsel Tekin, otopark ücretleri dahil çeşitli suç duyurularında bulunduklarını söyledi. Tekin önümüzdeki günlerde reklam ve ihale yolsuzluklarını gündeme getireceklerini vurguladı.
 
Tekin, İsrail’in Türkiye’den özür dilemesiyle ilgili bir soru üzerine de, “Sadece bu konuda konuşmak istiyoruz. Onu başka bir konuda konuşuruz. O da başka bir organize iş” dedi.

İŞTE DİLEKÇE! İŞTE ORGANİZE REZALET

Tekin’in suç duyurusu dilekçesinde imar yolsuzluğunun nasıl organize bir biçimde yapıldığı, yasaların nasıl ihlal edildiği şöyle anlatıldı:

Son günlerde basında sıkça rastlanan haberlere göre; 2009 yılında Hazine toplamda 33 bin metrekare olan araziyi Esenyurt Belediyesi’ne terketmiştir. Terketme sebebi burada kamu yararına tesisler yapılmasının istenmesidir. İmar planında Belediye’ye terkedilen alanlardan biri sağlık tesis alanı, diğeri devlet hastanesi bir diğeri de rehabilitasyon merkezi alanı olarak görünmektedir. Esenyurt Belediyesi tarafından Hazine’nin kamu yararına terkettiği alan önce kendi adına tapuya tescil ettirildi, ardından da kat karşılığı ihaleye çıkarılmıştır.
 
Hazine vatandaşın hakkını ihlal ederek Belediye’ye terkettiği ancak amacına uygun kullanılmayan arazinin önce peşine düşüyor ve İmar uygulaması ile ilgili olarak 7 Ocak 2011’de dava açılıyor. İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin kararı ile de 19 Eylül 2011’de imar uygulaması iptal ediliyor. Esenyurt Belediye Başkanı’nın aldırış etmemesi ile yeni imar uygulaması yapılan 427 ada 3 parsel olarak tescil edilen taşınmaza İstanbul Defterdarlığı tarafından tedbir konulmuştur. Ancak bu süre içerisinde burayı ihaleden alan firma inşaata başlamıştır. Esenyurt Belediye Başkanlığı vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Maliye’ye sulh teklif etmiştir. Sulh talebi 26 Kasım 2012’de 3990 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile uygun görülmüştür. İhtiyati tedbir kararı istenen davalardan Maliye feragat etmiştir. Projedeki bağımsız bölümler üzerine konan şerh de kaldırılmıştır.
 
Hazine’nin devlet hastanesi, rehabilitasyon merkezi yapılsın diye Belediye’ye terkettiği ancak Belediye’nin kendi malıymış gibi ihaleyle sattığı arazide RDS Enerji ve İnş. San. Tic. A.Ş, Reform İnş. Nak. Gıda Tur. San. Tic. Ltd. şirketinin Star Towers Rezidans projesi uygulanmaktadır. Star Towers projesinin Hazine arazisinde kaçak olarak yükselmesi, Bakanlar Kurulu kararı ile önlenmiş oldu. Kanun yolu ile hile gerçekleşmiş olmuştur.
 
Hazine tarafından devlet hastanesi, rehabilitasyon merkezi yapılsın diye Belediye’ye terkettiği ancak Belediye’nin kendi malıymış gibi ihaleyle sattığı araziler nedeniyle ilçe halkı kamusal hizmetlerden yoksun bırakılmıştır. İmar planına aykırı olarak ve Hazine mallarının idaresi ilkeleri göz önüne alınmadan Esenyurt Belediyesi tarafından Hazine arazisi yetki aşılarak ihale ile satılmıştır. 26 Kasım 2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı adeta kanuna karşı hile ile imar yolsuzluğuna kılıf uydurmayı amaçlamış ve başarmıştır.
 
İstanbul Esenyurt ilçesinde yaşanan imar yolsuzluğunun elbette sorumluları vardır. Öncelikle Esenyurt  Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş birinci dereceden sorumludurlar. Şöyle ki Kadir Topbaş’ın sorumluluğu 5216 sayılı kanunun 11. maddesinde açıkça görülmektedir. Anılan maddeye göre;

“Büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.
 
Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.
 
Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini  kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.”

 
Burada kanunun kendisine verdiği yetkiyi kullanmamış ve gereğini bu kadar açık deliller olduğu halde yerine getirmemiştir. Bu açıkça bir suçtur. Kaldı ki kaçak yapıya göz yummak hapis cezası gerektiren bir suçtur kaçak yapı metrekaresi 2.9 milyon metrekare ise suçun büyüklüğü asla göz ardı edilemez. İlçe belediye başkanı ise kendi bölgesinde yapılan her gün önünden geçtiği kaçak yapılaşmayı görmemiştir. Mağdur vatandaşların sokaklara çıkıp eylem yapmasına kadar göz yumulan kaçak yapılaşmaya karşı belediye encümeninden yıkım ve para cezaları çıkarılmaya başlanmıştır. Ancak yıkımlar yapılmamaktadır. Bu kaçak yapılaşma 2.9 milyon metrekaredir ve devasa yapılardır. Bu yapıların görülmeme şansı yoktur. Bilerek göz yumulmuştur. Öyle ki Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, teknik başkan yardımcısı, imar şehircilik müdürü, mıntıka mühendisi hiç bir yetkili görmemiştir.
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bölgedeki sorumlu teknik elemanları da kaçak yapıları görmezden gelmiştir. İmar Müdürü, Zabıta Müdürü de  kaçak yapılaşmaya göz yummuştur. Bilerek müteahhit firmalara yol açılmıştır. Aksi halde inşaatlar belirli seviyelerde belediye teknik elemanlarınca kontrol edilmekte ayrıca kanun gereği  yapı kontrol firmaları da imalatları kontrol etmektedirler. Bu şu demektir ki; İstanbul’un göbeğinde  her biri 100 metrekare olan 30 000 konutu kaçak olarak yapıldı ve kimse görmedi, bu tam bir aymazlıktır.
 
Esenyurt Belediyesinin imar hukukuna, planlama ilkelerine ve çağdaş şehircilik ilkelerine aykırı şekilde göz yumduğu kaçak yapılar nedeniyle İstanbul halkına karşı suç işlenmektedir. Rehabilitasyon Merkezi ve Devlet Hastanesi yapılmayarak kaçak yapılaşmaya göz yumulmuştur. Esenyurt İlçesinde yapıların çoğu kaçak yapıdır. İmar hukukunu, planlama ilkelerini ve çağdaş şehircilik ilkelerini ihlal eden Esenyurt Belediyesinin işlemiş olduğu suç şikayete bağlı olmayan, re’sen araştırılması gereken bir suçtur.
 
Son günlerde basında yer alan haberlerde sıkça rastlanması üzere kaçak yapılaşmaya göz yuman Esenyurt Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye İmar Müdürü, Belediye Zabıta Müdürü ve diğer yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmak başta İstanbullu bir vatandaş ve bir İstanbul Milletvekili olarak duyarsız kalamayacağım bir konudur ve bu konu hakkında suç ihbarında bulunma gereği doğmuştur.Facebook'ta Paylaş

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİTWİTTER

Siyaset | Ekonomi | Güncel | Medya | Kültür/Sanat | Manşetler | Tüm Haberler |

© 2011 Gazeteciler Online "Gazetecileronline'da yayımlanan haberler kaynak gösterilerek kullanılabilir." Web Design:ED